Juletræssalg gribskov

Velkommen til LINDEDAHL

   Julen er en gammel tradition, den starter med juletræet.


Vi har i plantagen ca. 10.000 juletræer, så du har rigeligt at vælge imellem.

Gør det til en oplevelse, sammen med familien at finde årets juletræ.

Fæld selv juletræet, eller vælg et af de nyfældede juletræer, som er udstillet på

vores stadeplads.

Vi har et stort udvalg af flotte mørkegrønne nordmannsgraner, og i "næsten"

alle størrelser.

juletræ gribskov
Juletræer nordsjælland

                                       Fæld eller vælg selv


På Lindedahl kan kunderne selv vælge imellem at gå ud i plantagen og fælde eget juletræ (der udlånes save til fældning), eller købe et allerede fældet træ, som du finder på vores stadeplads.

Vi har løbende 50-100 juletræer som er skovet og inddelt i forskellige højder.

Vi netter gratis dit træ, samt tilpasser foden, så den passer i din juletræsfod.

Hvis du kommer hjem og er utilfreds med juletræet, retunerer du det blot, så finder vi et andet der passer dig.                          Shropshire får til renholdning


Nyanlagte juletræskulturer skal renholdes de første 5-6 år efter udplantning. Shropshire anvendes med gode resultater, og er derfor mest brugt.  Generelt foretrækker de urter, græsser og blade fra buske og træer i nævnte rækkefølge. Fårenes græsning er blandt andet afhængig af planternes fordøjelighed, protein- og mineralindhold samt smag. Planter med lav fordøjelighed æder fårene kun i mangel på andet. Der vil ofte være en hvis nedtrampningseffekt på planter, som fårene ikke æder. Dette er en stor lettelse, når der skal slås med le, idet kulturplanterne da er nemmere at få øje på. Fårene omdanner ved deres græsning uønsket vegetation, der konkurrerer med kulturen om lys, vand og næring, til gødning og urin, der indeholder let tilgængelige plantenæringsstoffer. Det gavner kulturens vækst og farve og kan eventuelt erstatte tilførsel at handelsgødning.

Historie


Juletræets historie

Juletræets historie er ikke gammel. Kun knap 200 år - så et relativt ungt fænomen i den danske jul. Det var en tysk skik, bragt til landet bl.a. af de mange kunstnere og adelige, der i guldalderen rejste ud. Juletræet er gennem årene blevet præget af historiens gang.

 

Det første juletræ i Danmark blev tændt på Holsteinsborg i 1808, og 3 år senere blev det første juletræ tændt juleaften i København.

 

Juletræet bredes til alle samfundsklasser

I løbet af 1800-tallets første årtier begyndte træet at blive almindeligt, ikke mindst hos f.eks. præster og lærere, der ikke ville stå tilbage for de københavnske borgerhjem. Men først omkring år 1900 var juletræet normalt i alle samfundsklasser.


Rødgran som juletræ

Nogle mener, at rødgran er det "mest rigtige” juletræ. Problemet er, at et sådant træ hurtigt taber nålene, når det står i en varm stue.

 

Nordmannsgran som juletræ

Nordmannsgran stammer fra Kaukasus, og dets navn kommer af Abies nordmanniana. Det egner sig bedre til at stå indendørs end f.eks. rødgran.


Made by Lindedahl 2012 ©